Skip to main content

5.1.25.3. Spain / Galicia

FLaReNet Summary

In Galicia, several academic groups conduct activities on LT: SEminario de Lingüística Informática (Universidade de Vigo), Instituto da Lingua Galega (Universidade de Santiago de Compostela) , Grupo de Tratamento do Sinal (Universidade de Vigo), Grupo de Tecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galega (Universidade de Vigo), and Laboratorio de Bases de Datos (Universidade da Coruña). Other Non-Academic public Centres, also participate such as the Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, as well as Private Centres (Imaxin Software, Dimensiona, Tagen Ata ).

There exist Digital Corpus and Lexica in Galician, as well as Spelling Checker for Galician, and OrtoGal – a Corrector ortográfico en liña de galego and Integrated Resources for Galician. Information can be obtained through the RILG - Recursos Integrados da Lingua Galega.

Contact Point Input

National/Regional contact: Xavier Gomez Guinovart, University of Vigo.

Programs

The following entities conduct activities on HLT:

1) Academic groups conducting research on HLT:

Seminario de Lingüística Informática (Universidade de Vigo)
http://sli.uvigo.es

Instituto da Lingua Galega (Universidade de Santiago de Compostela)
http://www.usc.es/ilgas/

Grupo de Tratamento do Sinal (Universidade de Vigo)
http://www.gts.tsc.uvigo.es

Grupo de Tecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galega (Universidade de Vigo)
http://webs.uvigo.es/talga/

Laboratorio de Bases de Datos (Universidade da Coruña)
http://lbd.udc.es

2) Non-Academic public Centers:

Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
http://www.cirp.es

3) Private Centers:

Imaxin Software
http://www.imaxin.com

Dimensiona
http://www.dimensiona.com

Tagen Ata
http://www.tagenata.com

Languages Resources available:

1) Corpus in Galician:

Tesouro Informatizado da Lingua Galega
http://sli.uvigo.es/TILG/

Corpus Paralelo CLUVI
http://sli.uvigo.es/CLUVI/

Corpus Técnico do Galego
http://sli.uvigo.es/CTG/

Corpus de Referencia do Galego Actual
http://corpus.cirp.es/corga/

Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega
http://ilg.usc.es/tmilg/

Corpus Lingüístico da Galicia Medieval
http://sli.uvigo.es/xelmirez/

2) Lexica of Galician

Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega
http://www.realacademiagalega.org/volga/

Termoteca - Banco de Datos Terminolóxicos do Galego
http://sli.uvigo.es/termoteca/

Dicionario CLUVI Inglés-Galego
http://sli.uvigo.es/dicionario/

Aquén - Toponimia Galega
http://sli.uvigo.es/toponimia/

Toponimia da Galicia
http://sitgaideg.xunta.es/buscadoravanzado/

Inventario Toponímico Medieval Galego
http://ilg.usc.es/itgm/

Neoteca - Banco de Datos de Neoloxismos do Galego
http://sli.uvigo.es/neoteca/

3) Spelling Chacker for Galician

OrtoGal - Corrector ortográfico en liña de galego
http://sli.uvigo.es/corrector/

4) Integrated Resources for Galician

RILG - Recursos Integrados da Lingua Galega
http://sli.uvigo.es/RILG/